Kome je karate dostupan?

Karate je dostupan svima bez obzira na pol i godište.

Osnovna ideja koju je zastupao Funakoši Gičin bila je što šira rasprostranjenost karatea ne samo među odraslim muškarcima već i među decom, mladima i ženama. Karate se posmatrao kao stil života, a ne samo kao hobi. Kako bi se to postiglo bilo je neophodno uprostiti određene elemente borbe kao i same pokrete tako da mogu da budu izvodljivi bez obzira na pol i životnu dob.

Vežbanje ovih jednostavnijih elemenata značilo je da se karate osim kao borilačka veština može posmatrati i kao način za jačanje tela i duha.

Karate povoljno utiče na razvoj psiho-fizičkih sposobnosti, pogotovo kod dece, i predstavlja bazičan sport koji je pogodan kao uvod u bilo koji drugi sport, jer utiče na ravnomeran razvoj leve i desne strane tela kao i na razvoj motoričkih sposobosti i kooridinaciju pokreta.

Deca mogu da počnu da vežbaju karate od 4 godine, ali to mora biti organizovano i sistematski, što znači da ne treba juriti za zvanjima i medaljama, već posvetiti pažnju pravilnom učenju osnovnih principa karatea, za šta je ključno odabrati pravu školu karatea.

Škola karatea koja se uči u karate klubu “Yu Karate Do” zasniva se na učenju osnovnih principa napretkom kroz zvanja koja se u karateu nazivaju KYU i DAN, a čija su vizuelna obeležja pojasevi različitih boja:

  • 9. KYU – žuti pojas
  • 8. KYU – narandžasti pojas
  • 7. KYU – crveni pojas
  • 6. KYU – zeleni prvi pojas
  • 5. KYU – zeleni pojas
  • 4. KYU – plavi prvi pojas
  • 3. KYU – plavi pojas
  • 2. KYU – ljubičasti pojas
  • 1. KYU – braon pojas
  • 1 DAN – crni pojas

Put do crnog pojasa, kao jednog od bitnih ciljeva, traje minimalno 5 godina. Sticanje crnog pojasa može se porediti sa završetkom osnovne škole karatea, na tom putu ukupno postoji 10 KYU-ova, odnosno 10 razreda koje je potrebno završiti.

Ovakav program prilagođen je učenju kvalitetnog karatea ali je istovremeno prilagođen i sistemu takmičenja.