Karate

Ideja karatea, kao borilačke veštine, nije agresivnost niti napad, već prvenstveno samoodbrana

Karate je borilačka veština koja originalno potiče iz Indije odakle je kasnje preneta u Kinu, zatim na Okinavu i u Japan i Koreju. Svaka od ovih oblasti razvijala je svoje oblike karatea, tako da postoje:

 • Tekvondo, koji je koreanski karate;
 • Tai či čuan i Kung fu koji su Kineski oblici karatea;
 • i na kraju postoje Okinavski i Japanski karate.

Za Japanski karate karakterisitični su sledeći stilovi: Gođorju, Vadorju, Šitorju i Šotokan, koji su i najzastupljeniji stilovi u sportskom takmičarskom karateu.

Karate je sa Okinave u Japan preneo Funakoši Gičin. Funakošijeva ideja, prvenstveno, bila je da se karate vežba ne samo među odraslim muškarcima, kao što je do tada bilo pravilo, već među širim narodnim masama, uključujući i žene i decu. Važan korak na tom putu bilo je i uprošćavanje određenih elemenata koji su se ticali samoodbrane i njihova modifikacija u vežbe telesnog jačanja.

Karate je moguće posmatrati sa dva aspekta, kao borilačku veštinu i kao sportsku veštinu. U Japanu i na Okinavi karate je razvijan, pre svega, kao borilačka veština čiji osnovni cilj je bila samoodbrana. Ideja karatea, kao borilačke veštine, nije agresivnost niti napad, već prvenstveno samoodbrana; dok sportski karate ima malo drugačiju dimenziju, a to su sportska takmičenja u kojima je izražen i napad.

Karate se kao sportska veština intenzivno razvijao sedamdesetih godina prošlog veka, kroz ekspanziju takmičarskog karatea na svetskom nivou. Tokom razvoja karatea kao sportske veštine sistem takmičenja je uticao na promenu u samom načinu terninga, jer je morao biti prilagođen sistemu takmičenja.

Kata i borba su dve discipline karatea kao sportske veštine.

 • Kata je borba sa zamišljenim protivnikom, ona predstavlja niz karate poteza koji su uklopljeni u koreografiju zamišljene borbe.
 • Borba je disciplina u kojoj se dva tamičara nadmeću po određenim pravilima borenja i suđenja.

Karate kao borilačka i kao sportska veština akcenat stavlja na razvoj sposobnosti samokontrole. Bilo na treningu ili na takmičenju, pun kontakt sa protivnikom je najstrožije zabranjen, destrukcija protivnika je samo fiktivna, a svako nekontrolisano ponašanje ili udarac i povreda protivnika se kažnjava.
Na ovaj način, kao i upotrebom obavezne zaštitne opreme za takmičare, povrede su retke. Ovakav razvojni put doveo je karate do oblika koji je pristupačan svim uzrasnim dobima bez obzira na pol.

Vežbanje karatea znatno utiče na poboljšanje kvaliteta života. Bilo da li je motiv:

 • ostvarivanje takmičarskih rezultata,
 • poboljšanje fizičke kondicije,
 • savladavanje elemenata samoodbrane,
 • razvoj samopouzdanja,
 • poboljšanje zdravstvenog stanja…
  karate je pravi sport za vas.